Henri Meschonnic (1932–2009) – francuski poeta, eseista, językoznawca.

  • Przekład jest więc tylko momentem tekstu pozostającego w ciągłym ruchu. Przekład jest obrazem, choć nigdy nie skończonym. Nie byłby w stanie tekstu unieruchomić.
    • Źródło: Poétique du traduire, Verdier, Paryż 1999, s. 342, cyt. za: „Przekładaniec”, numer 22–23, Wydawnictwo UJ, 2010, s. 36.
    • Zobacz też: przekład, tekst