Giorgio Agamben

włoski filozof

Giorgio Agamben (ur. 1942) – włoski filozof.

 • Człowiek jest istotą prawdziwie poetyczną: stwarza sam siebie poprzez swoją działalność.
  • Źródło: Profanacje, Warszawa 2006.
  • Zobacz też: człowiek
 • Drobnomieszczaństwo zawładnęło światem, to ono stanowi formę, w której ludzkość przetrwała nihilizm.
  • Źródło: Wspólnota, która nadchodzi
  • Zobacz też: nihilizm
 • Dzieje ludzkości sprowadzają się zapewne do walki ludzi z urządzeniami będącymi ich wytworem.
  • Źródło: Profanacje, Warszawa 2006.
  • Zobacz też: ludzkość
 • Kapitalizm finansowy, na którego czele stoją banki, funkcjonuje, stawiając na kredyt, a zatem na wiarę ludzi. Lecz znaczy to również, że hipotezę Waltera Benjamina – według którego kapitalizm jest tak naprawdę religią, i to najbardziej zażartą i bezlitosną, jaka kiedykolwiek istniała, bo nieznającą ani odkupienia, ani zawieszenia broni – należy rozumieć dosłownie.
  • Źródło: Posępni bankierzy kradną naszą przyszłość, przeł. Ewa Górniak-Morgan, „Gazeta Wyborcza”, 31 marca–1 kwietnia 2012.
  • Zobacz też: Walter Benjamin, kapitalizm, wiara
 • Państwo łamiąc prawo międzynarodowe za granicą i wprowadzając stan wyjątkowy u siebie, nadal udaje, że stosuje prawo.
  • Źródło: Stan wyjątkowy (Etat d'exception)
  • Zobacz też: państwo
 • Paradoks suwerenności polega na tym, że suweren jest zarazem wewnątrz i na zewnątrz porządku jurydycznego.
  • Źródło: Homo sacer
  • Zobacz też: paradoks
 • Pieniądz to nic innego jak kredyt i na wielu banknotach (na funcie, dolarze, choć, nie wiedzieć czemu – co powinno nam dać wiele do myślenia – nie na euro) pisze się nadal, że bank centralny gwarantuje ten kredyt w jakiś sposób.
  • Źródło: Posępni bankierzy kradną naszą przyszłość, przeł. Ewa Górniak-Morgan, „Gazeta Wyborcza”, 31 marca–1 kwietnia 2012.
  • Zobacz też: pieniądze
 • Polityka mogła ukonstytuować się jako totalitaryzm w stopniu jak dotąd nieznanym tylko dlatego, że została w naszych czasach kompletnie przekształcona w biopolitykę.
 • Religia to mechanizm odpowiedzialny za umieszczanie i utrzymywanie rzeczy w sferze sacrum.
  • Źródło: Profanacje, Warszawa 2006.
  • Zobacz też: religia
 • Trapeza tes pisteos to po grecku bank kredytowy.(...) Pistis – wiara to po prostu kredyt, jakim cieszymy się u Boga i którym słowo Boże cieszy się u nas od chwili, gdy w nie uwierzymy. To dlatego Paweł może powiedzieć w słynnej definicji, że „wiara jest poręką tych dóbr, których się nie spodziewamy” – sprawia ona, że rzeczywistych kształtów nabiera to, co jeszcze nie istnieje, lecz w co wierzymy, w czym pokładamy nadzieję, na co daliśmy nasz kredyt i nasze słowo. Coś takiego jak przyszłość istnieje w takiej mierze, w jakiej udaje nam się poręczyć za to naszą wiarą, urzeczywistniając nasze nadzieje.
  • Źródło: Posępni bankierzy kradną naszą przyszłość, przeł. Ewa Górniak-Morgan, „Gazeta Wyborcza”, 31 marca–1 kwietnia 2012.
  • Zobacz też: kredyt