George Weigel (ur. 1951) – amerykański pisarz katolicki, teolog, działacz społeczny i polityczny.

George Weigel (2013)
  • Jan Paweł II nalegał na powiązanie prawdziwej ludzkiej wolności z prawdą, zwłaszcza z prawdą moralną. Życie w prawdzie było dla niego niezbędne do szlachetnego życia w wolności.
  • Jan Paweł II przypominał Kościołowi, że chrześcijaństwo nie jest ani bajką, ani świętym mitem. Chrześcijaństwo zaczęło się, gdy prawdziwi mężczyźni i kobiety – którzy żyli w prawdziwych miejscach, które można dziś zobaczyć i dotknąć – zostali tak przemienieni przez spotkanie z tym, którego po raz pierwszy poznali jako wędrownego rabina Jezusa z Nazaretu, i którego, po tym, co początkowo uznali za absolutną porażkę, spotkali na nowo jako Zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, że oni i ich następcy wyruszyli i nawracali.
  • Prawda jest taka, że Kościół zawiódł, nie stając się wzorem dla innych w wyjaśnieniu swojej historii.
    • Źródło: Szymon Hołownia, Polski Kościół zawiódł, „Newsweek” 3/2007, 31 stycznia 2007, s. 24.