Franciszek Skaryna

białoruski humanista, drukarz, wydawca, filozof, tłumacz Biblii

Franciszek Skaryna (biał. Францыск / Францішак Скарына, Francysk / Franciszak Skaryna; ur. przed 1490, zm. po 1540) – ruski humanista, drukarz, wydawca, filozof, tłumacz Biblii z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na język ruski (starobiałoruski), artysta-grafik, pisarz, lekarz i przedsiębiorca.

  • (…) Franciszek Skaryna, którego ordery nadają teraz najbardziej zaciętym wrogom białoruskości, a szyldy z jego imieniem wyrzucają do śmietnika…
    • (…) Францішак Скарына, ордэны якога зараз прысвойваюць самым ярым ворагам беларускасці, а шылды з ягоным імем выкідваюць у сметніцу… (biał.)
    • Autor: Eugeniusz Wappa
    • Źródło: Baćkauszczyna heta…, „Niwa” nr 30 (2567), 24 lipca 2005