Franciszek Salezy

francuski teolog i filozof katolicki, święty Kościoła Katolickiego

Franciszek Salezy (1567–1622) – francuski duchowny katolicki, teolog, filozof i święty Kościoła katolickiego. teolog i filozof katolicki.

 • Aby zostać świętym, wystarczy mało teorii, ale potrzeba dużo praktyki.
św. Franciszek Salezy
 • Dusze czyśćcowe poddane są całkowicie woli Bożej. Chcą tylko tego, czego chce Bóg. Nawet gdyby bramy nieba były otwarte, nigdy nie ważyłyby się stanąć przed obliczem Boga.
  • Źródło: Maria Simma, Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi, Promic, Warszawa 2015, s. 170.
 • Gdzie nie ma miłości, tam wszystkie zasoby cnót są bezużytecznym stosem kamieni.
 • Jakie to ma znaczenie, czy Bóg mówi do nas z krzaków ciernistych, czy z pachnących kwiatów!
 • Jeden gram dobrego czynu znaczy więcej niż cetnar słów.
  • Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 136.
 • Kocham i jestem kochany, więc jestem.
  • Źródło: ks. Marian Polak CSMA, Kochaj i rób, co chcesz, Petrus, Kraków 2011, s. 30.
 • Kto myśli o wieczności, łatwo znajdzie pocieszenie w przeciwnościach życia doczesnego i nie lęka się już chwil marnych, krótkich i ulotnych.
  • Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 61.
 • Kto zdobył serce człowiecze, zdobył całego człowieka.
 • Miłość między cnotami jest tym, czym słońce między gwiazdami: nadaje im blasku i urody.
 • Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna.
 • Można powiedzieć, że każde kłamstwo, choćby wydawało się nieznacznym, sprawia zawsze ból albo nam samym, albo innym; narusza bowiem prawdę i prostotę serca. Człowiek, kłamiący, choćby w żarcie, dowodzi dwulicowości. Niech więc mowa wasza będzie szczerą i prawdziwą, jeśli chcecie być dziećmi Tego, który jest Ojcem prawdy i Prawdą samą.
  • Źródło: Ks. Franciszek Spirago, Katolicki Katechizm Ludowy, cz. II, Mikołów-Warszawa 1906, s. 271.
  • Zobacz też: kłamstwo
 • Nie bójcie się Boga, który nie chce uczynić wam nic złego, lecz kochajcie Go gorąco, ponieważ chce wam uczynić wiele dobra.
 • Nie troszcz się o dzień jutrzejszy, myśl raczej, by dzień dzisiejszy dobrze przeżyć.
 • Przyjaźnie, które się rozpoczęły na tym świecie, zostaną uniesione w górę i nigdy już nie będą zerwane.
 • Spośród wszystkich wyjmuję zaciętych nieprzyjaciół Boga i Kościoła, jakimi są sekty heretyckie i odszczepieńcze oraz ich przywódcy, tych bowiem należy okrzyczeć jak najgłośniej. Miłość bowiem nakazuje ostrzegać zawsze głośno przed wilkiem, gdziekolwiek wdziera się między owce.
  • Źródło: Filotea, czyli droga do życia pobożnego, przeł. ks. H. Libiński TJ, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1985, s. 213.
 • W każdej waszej potrzebie i przedsięwzięciu pokładajcie całą ufność w Bogu i wiedzcie, że wynik zawsze będzie waszym dobrem.
  • Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 174.
 • Wielkie ognie rozpalają się od wiatru, ale małe gasną, jeżeli ich się nie osłoni.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Zaczynaj wszelką modlitwę, czy to myślną czy ustną, od stawienia się w obecności Bożej. Od tego prawidła nie odstępuj nigdy, a przekonasz się wkrótce, jak bardzo ci ono pożyteczne.
 • Znam tylko jedną doskonałość, która polega na kochaniu Boga z całego serca, a bliźniego jak siebie samego. Wszelka inna doskonałość bez tej jest fałszywa. Sama tylko miłość jest jedynym węzłem, łączącym nas doskonale z Bogiem i z bliźnimi, a to połączenie jest kresem naszego przeznaczenia i ostatecznym końcem wszelkiej doskonałości. Mylą się i oszukują siebie wszyscy, którzy innej szukają doskonałości.
  • Źródło: „Zawsze Wierni” nr 4 (173), lipiec-sierpień 2014, s. 93.
  • Zobacz też: doskonałość
 • Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.