Francisco Franco

dyktator Hiszpanii (1939–1975)

Francisco Franco (1892–1975) – hiszpański dyktator i wojskowy, współtwórca Falangi.

 • Aguirre kłamie. Uszanowaliśmy Guernicę, tak jak szanujemy wszystko, co hiszpańskie.
  • Aguirre miente. Nosotros hemos respetado Guernica, como respetamos todo lo español. (hiszp.)
  • Opis: odpowiedź na zarzut zbombardowania Guerniki.
Francisco Franco (1969)
 • Gdy walczy się w okopach tak, jak walczy się teraz, gdy umiera się na froncie tak, jak umiera się teraz, gdy broni się Hiszpanii tak, jak bronią jej teraz Falangiści, Requetes i Żołnierze – jest jedna Rasa i jest jeden Naród.
  • Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende a España como la defienden Falangistas, Requetés y Soldados, hay una Raza y hay un Pueblo. (hiszp.)
  • Opis: z nagrania z czasów wojny domowej.
 • Do tych, którzy czują świętą miłość wobec Hiszpanii; do tych, którzy w szeregach Armii i Marynarki wierzą w służbę Ojczyźnie; do tych, którzy przysięgali bronić jej przed wrogami aż do utraty życia: Naród wzywa was do jej obrony! (…) Proponujemy sprawiedliwość i równość wobec prawa. Pokój i miłość pomiędzy Hiszpanami. Wolność i braterstwo zamiast libertynizmu i tyranii.
  • A cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y la Armada habéis hecho profesión de fe en el servicio de la Patria, a los que jurasteis defenderla de sus enemigos hasta perder la vida, la Nación os llama a su defensa! (…) Justicia e igualdad ante la Ley os ofrecemos. Paz y amor entre los españoles. Libertad y fraternidad exentas de libertinaje y tiranía. (hiszp.)
  • Opis: z manifestu Franco z 18 lipca 1936, ogłoszonego w Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich.
 • Do zamkniętych ust nie wpadają muchy.
  • En boca cerrada no entran moscas. (hiszp.)
 • Dzisiaj dziesięć narodów europejskich jęczy pod straszliwym jarzmem komunizmu.
  • Hoy doce naciones de Europa se debaten bajo el terrible yugo comunista. (hiszp.)
 • Hiszpania zjednoczona, wielka i wolna!
  • ¡España Una, Grande y Libre! (hiszp.)
  • Opis: dewiza z czasów rządów Franco.
 • Jedność religijna, jedność społeczna i jedność polityczna – silne podstawy naszego pokoju, naszej wielkości i naszej wolności. Naprzód, Hiszpanio!
  • Unidad religiosa, unidad social y unidad política – pilares firmes de nuestra paz, de nuestra grandeza y de nuestra libertad. ¡Arriba España! (hiszp.)
  • Opis: zakończenie telewizyjnego przemówienia na koniec roku, wygłoszonego 29 grudnia 1960.
 • Jestem pewny, że masoneria jest w Anglii bardzo dobra dla Anglii; problem w tym, że w Hiszpanii także jest ona bardzo dobra dla Anglii.
  • Estoy convencido de que la Masonería es muy buena en Inglaterra para Inglaterra; lo malo es que en España sigue siendo muy buena para Inglaterra. (hiszp.)
  • Opis: słowa powiedziane do Johna Fostera Dullesa.
 • Młodzieży hiszpańska, bohaterska i przykładna, zdyscyplinowana w okopach i na polach walki, na końcu I Roku Chwały Hiszpania pozdrawia cię z entuzjazmem i wiarą!
  • ¡Juventud española, heroica y ejemplar, enardecida y disciplinada en la trinchera y en los frentes de batalla, España te saluda con entusiasmo y con fe al término del I Año Triunfal! (hiszp.)
  • Opis: z przemówienia z okazji rozpoczęcia Drugiego Roku Chwały (drugi rok wojny domowej 1936–1939).
 • Naprzód, Hiszpanio!
  • ¡Arriba España! (hiszp.)
  • Opis: pozdrowienie frankistowskie.
 • Nasz Ruch i nasze instytucje nie są sztywnymi systemami, lecz – co było już powiedziane tyle razy – porządkiem politycznym, otwartym i dynamicznym, zdolnym do innowacyjności.
  • Nuestro Movimiento y nuestras instituciones no son sistemas estáticos, sino, como he dicho tantas veces, un orden político, abierto y dinámico, con capacidad innovadora. (hiszp.)
  • Opis: z ostatniego przemówienia na koniec roku, wygłoszonego 30 grudnia 1974.
 • Nasz ustrój wykształcił się wśród krwi i bagnetów, a nie w pełnych hipokryzji wyborach.
 • Nie łudźmy się. Ducha żydowskiego, który stał za sojuszem wielkiego kapitału z marksizmem i który był główną siłą, stojącą za tyloma antyhiszpańskimi układami, nie da się wyplenić w jednej chwili.
  • Opis: z przemówienia z okazji zwycięstwa (19 maja 1939).
 • Państwo totalitarne zharmonizuje w Hiszpanii funkcjonowanie wszystkich zdolności i energii kraju, będących wewnątrz Jedności Narodowej; praca, szanowana jako najbardziej nieodzowny obowiązek, będzie jedynym wyrazem woli powszechnej.
  • Un estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, que dentro de la Unidad Nacional, el trabajo estimado como el más ineludible de los deberes será el único exponente de la voluntad popular. (hiszp.)
  • Opis: z przemówienia z okazji zwycięstwa w wojnie domowej, traktującego o organizacji i zasadach nowego ustroju.
 • Przeszli.
  • Han pasado. (hiszp.)
  • Opis: odpowiedź na slogan republikanów No pasarán – „nie przejdą”, wygłoszona podczas przemówienia po zdobyciu Madrytu 1 kwietnia 1939.
 • Rosja nie ustanie w swoich dążeniach rozpętania rewolucji w krajach europejskich i, po porażce w Hiszpanii, przygotuje się do nowych i skuteczniejszych działań.
  • No descansó Rusia en su propósito de desencadenar la revolución en los países europeos y, tras la frustrada en España, preparó se para una nueva y más eficaz etapa. (hiszp.)
  • Opis: z przemówienia z okazji 2. rocznicy wybuchu wojny domowej, wygłoszonego w Burgos 18 lipca 1938.
 • Rzecz, której jestem pewny i którą mogę szczerze potwierdzić, to że – niezależnie od rozwoju wypadków tutaj – tam, gdzie ja będę, nie będzie komunizmu.
  • Opis: w dyskusji z Niceto Alcalá-Zamorą.
  • Źródło: Joaquín Arrarás, Francisco Franco. The Times and the Man (1938), s. 158
 • Sądziłem, że Niemcy są wyżsi.
  • Creía que los alemanes eran más altos. (hiszp.)
  • Opis: do Hitlera podczas spotkania w Hendaye w 1940.
 • To prawda. Mają wszystko. Wszystko, poza słusznością.
  • Es verdad. Ellos lo tienen todo. Todo menos la razón. (hiszp.)
  • Opis: odpowiedź na stwierdzenie Manuela Azañi po wybuchu wojny domowej: Gdzież są ci szaleńcy? Mamy główne miasta, mamy okręgi przemysłowe, całe złoto Banku Hiszpanii, niewyczerpane rezerwy ludzkie i flotę!
 • W dniu dzisiejszym, rozbrajając i biorąc w niewolę siły czerwonych, wojska narodowe osiągnęły swoje ostatnie cele militarne. Wojna skończyła się!
  • En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado! (hiszp.)
  • Opis: ostatni oficjalny komunikat wojenny wygłoszony przez radio w Burgos 1 kwietnia 1939, obwieszczający koniec wojny domowej.
 • Wojna [domowa] w Hiszpanii nie jest rzeczą sztuczną; jest uwieńczeniem historycznego procesu walki Ojczyzny przeciw Antyojczyźnie, jedności przeciw secesji, moralności przeciw zbrodni, ducha przeciw materializmowi, i nie może być innego jej zakończenia niż triumf czystych i wieczystych zasad nad zdrajcami i wrogami Hiszpanii.
  • La guerra de España no es una cosa artificial, es la coronacion de un proceso histórico en la lucha de la Patria contra la antipatria, de la unidad contra la secesión, de la moral contra el crimen, del espíritu contra el materialismo, y no tiene otra solución que el triunfo de los principios puros y eternos contra los bastardos y antiespañoles. (hiszp.)
 • Walczymy, aby wyzwolić nasz naród od wpływów marksizmu i międzynarodowego komunizmu, które dostały się do naszego kraju, aby uczynić go satelitą bolszewizmu moskiewskiego. Chcemy ocalić przez tą walkę wartości moralne, duchowe, religijne i artystyczne stworzone przez naród hiszpański w czasie jego długiej, chwalebnej historii.
  • Luchamos por librar a nuestro pueblo de las influencias del marxismo y del comunismo internacionales, que se introdujeron en nuestro país para hacer de España una sucursal del bolchevismo moscovita. Queremos salvar por esta lucha los valores morales, espirituales, religiosos y artísticos creados por el pueblo español a lo largo de una gloriosa historia. (hiszp.)
  • Źródło: wywiad dla „Leipziger Illustrierte Zeitung”, lipiec 1937.
 • Wszyscy Hiszpanie bez wyjątku będą zobowiązani do pracy; nowe Państwo nie będzie zatem utrzymywać obywateli-pasożytów. (…) Wygodne, frywolne i puste życie jak za poprzednich lat nie jest już możliwe.
  • Todos los españoles estarán obligados a trabajar sin exclusión: el nuevo Estado no puede sostener ciudadanos parásitos. (…) La vida cómoda, frívola, vacía, de años anteriores ya no es posible. (hiszp.)
  • Opis: początek i zakończenie przemówienia Nowa polityka z 1937.
 • Wszyscy w sferze politycznej byli posłuszni masońskiemu spiskowi lewicy, a w sferze społecznej – komunistycznej rewolucji terrorystycznej.
  • Źródło: Pascal Ceaux, Nie kończąca się agonia generała Franco w: Ostatnie dni dyktatorów, tłum. Anna Maria Nowak, wyd. Znak Horyzont, Kraków 2014, s. 96.
 • Wszystko idzie dobrze, dzięki Bogu… Ale zwycięstwo nie będzie pełne, ostateczne ani stabilne, dopóki w naszej Hiszpanii istnieje masoneria. A co uczynić, aby zniknęła? Zapytajcie Mussoliniego.
  • Todo va bien, gracias a Dios… Pero el triunfo no será completo, definitivo ni estable, mientras subsista la Masonería en nuestra España. Y para que aquélla desaparezca, ¿qué hacer? Preguntad a Mussolini. (hiszp.)
  • Źródło: „El defensor de Córdoba”, 2 października 1936, za Agustínem Celisem
 • Zmiażdżyliśmy marksistowski materializm i zdezorientowaliśmy masonerię. Pokrzyżowaliśmy szatańskie machinacje masońskiego superpaństwa, mimo jego kontroli nad światową prasą i wieloma politykami. Walka Hiszpanii jest Krucjatą; jako żołnierze Boga, niesiemy ze sobą ewangelizację świata!

O Francisco Franco

 • Bogowie błogosławili Franco, naszego Caudillo i Ojca.
  • Dios ha bendecido a Franco, nuestro Caudillo y Padre. (hiszp.)
  • Autor: Camilo José Cela
 • Hiszpania Franco była Hiszpanią represji, narzucania sposobu bycia, codziennej mszy i komunii świętej, gloryfikowania rodziny i tradycji, ale była też Hiszpanią kłamstw i fałszu, okrucieństwa, głodu, korupcji i czarnego rynku. Na to lekarstwa nie było i każdy musiał nauczyć się dbać o siebie.
 • Niewdzięczny tchórz, który nam wszystko zawdzięcza, a teraz nie chce współdziałać.
  • Autor: Joachim von Ribbentrop
  • Opis: w lipcu 1941.
  • Źródło: Hellmuth G. Dahms, Der Spanische Bürgerkrieg 1936–1939, (1962), s. 285.
 • To, że na zachodzie komunizm nie zapanował, w dużej mierze zawdzięczamy zwycięskiej wojnie domowej tradycyjnej Hiszpanii przeciwko komunistycznym rządom. Hiszpańska lewica, chociaż doszła do władzy demokratycznie, zachowywała się podobnie jak w bolszewickiej Rosji. Główny atak skierowany był przeciwko Kościołowi. Prawie 7 tysięcy duchownych zostało zamordowanych. Bezczeszczono kościoły, strzelano do przydrożnych krzyży i figur świętych.
  • Autor: Maciej Giertych
  • Opis: fragment przemówienia w Parlamencie Europejskim.
 • W obecnych czasach trudno jest usłyszeć słowa pochwały i uznania dla zasług silnych osobowości wywodzących się z obozu prawicy. A już na pewno próżno oczekiwać, by takie słowa padły w Europejskim Parlamencie zdominowanym przez siły lewackie, socjalistyczne i antyklerykalne.
  • Autor: Olgierd Domino
  • Opis: komentarz do debaty w Parlamencie Europejskim na temat generała Franco.
 • Wielki człowiek!
  • ¡Un gran hombre! (hiszp.)
  • Opis: tytuł dedykowanego Franco utworu z lat. 60, śpiewanego przez hiszpańskiego piosenkarza Victora Manuela.