Datownik

pieczęć dokumentująca miejsce, datę i godzinę nadania przesyłki w obrocie pocztowym

Datownik – rodzaj stempla skonstruowanego tak, aby możliwe było w nim takie ustawienie czcionek, aby odcisk tego stempla pokazywał datę.

Datownik biurowy