Claude Debussy

kompozytor francuski

Claude Debussy (właśc. Achille-Claude Debussy, 1862–1918) – francuski kompozytor, przedstawiciel impresjonizmu w muzyce.

  • Jestem coraz bardziej przekonany, że muzyka z natury jest czymś, co nie może być wtłoczone w tradycyjną, stałą formę. Wszak składa się z kolorów i rytmów. (…)
    • Źródło: Jan Oleszkowicz, Gra muzyka! Podręcznik do muzyki dla gimnazjum, wyd. Nowa Era, Warszawa 2011, s. 86.
Claude Debussy
  • Muzyka zaczyna się tam, gdzie słowo jest bezsilne – nie potrafi oddać wyrazu; muzyka jest tworzona dla niewyrażalnego.
  • Pożyteczniej jest wstać wcześniej, by obejrzeć wschód słońca, aniżeli słuchać Symfonii pastoralnej Beethovena.
  • Pragnę wyśpiewać swój pejzaż wewnętrzny z naiwną prostotą dziecka. Z pewnością ta niewinna gramatyka sztuki nie przejdzie tak gładko. Zawsze będzie szokowała zwolenników sztuczności i kłamstwa.
    • Źródło: Jan Oleszkowicz, Gra muzyka!…, s. 86.