Ciuciubabkazabawa dziecięca.

Kobiety bawiące się w ciuciubabkę,
rysunek z 1803
Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło ciuciubabkaWikisłowniku