Ceremonia

Ceremonia – skrajnie skonwencjonalizowany rytuał bądź obrzęd.

Ceremonia ślubna