Ceremonia

Ceremonia ślubna

Ceremonia – skrajnie skonwencjonalizowany rytuał bądź obrzęd.