Obrzęd

symboliczne czynności wykonywane tradycyjnie w związku z jakąś uroczystością religijną, rodzinną, społeczną i in.

Obrzęd – zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności.