Bydlę

zwierzęta hodowlane z podrodziny bawołów
(Przekierowano z Bydło)

Bydlę – rogate zwierzę udomowione przez człowieka.

  • Człowiek nie jest ani aniołem, ani bydlęciem, nieszczęście w tym, iż kto chce być aniołem, bywa bydlęciem.
  • Dlaczego lepiej być bydlęciem, które ma pasożyty, niż pasożytem na grzbiecie bydlęcia?