Big Bangfilm fabularny z 1986 roku w reżyserii Andrzeja Kondratiuka i z jego scenariuszem.

  • Bo stół się, kurna, kończy tu. A gdzie się kończy kosmos?
  • Dajesz im żryć, to rosną… Co mają robić?
    • Postać: Wujek
Uwaga: W dalszej części znajdują się słowa powszechnie uznawane za wulgarne!
  • Ja chuligan jestem. Wpakuje mi się jaki obcy, to rozjadę skurwysyna.