Arnold Joseph Toynbee

Arnold Joseph Toynbee (1889–1975) – brytyjski historyk.

  • Cywilizacja nie jest stanem, lecz ruchem, podróżą – nigdy przystanią.
    • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
    • Zobacz też: cywilizacja
Arnold J. Toynbee Anefo.jpg
  • Na ślepym torze historii często panuje największy ruch.