Ruch alterglobalistyczny

(Przekierowano z Antyglobalizm)
Protest antyglobalistyczny
w Edynburgu w 2005 r.

Ruch alterglobalistyczny – ruch społeczno-polityczny aktywny w większości państw świata, różnorodny ideowo i niejednolity organizacyjnie. Za cel stawia sobie radykalną zmianę obecnych stosunków ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, poprzez m.in. budowanie globalnego społeczeństwa obywatelskiego.

  • Antyglobaliści (...) są manipulowanymi ignorantami, którym należy współczuć.
  • Myśl globalnie, działaj lokalnie.
    • Autor: René Dubos
    • Think globally, act locally. (ang.)
    • Opis: hasło antyglobalistyczne.
    • Źródło: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia oeconomica”, Wydanie 186, Uniwersytet Łódzki, 2005, s. 44.
    • Zobacz też: działanie, myślenie
  • Nic o nas bez nas.
    • Nihil Novi nisi commune consensu. (łac.)
    • Opis: hasło antyglobalistyczne, zaczerpnięte z konstytucji radomskiej z 1505 r., tłumaczonego dosłownie na „nic nowego bez zgody ogółu”.
  • Nieraz myślę, że ruch antyglobalistyczny przypomina z nazwy ruch przeciwników zaćmienia słońca. Globalizacja jest czymś, co się nam już zdarzyło. Globalizacja znaczy po prostu, że wszyscy jesteśmy od siebie nawzajem zależni – nie można analizować tego, co dzieje się w dowolnym miejscu na Ziemi i nie wziąć jednocześnie pod uwagę procesów dotyczących całego świata. Jest to ogólnoplanetarna współzależność relacji międzyludzkich.
    • Autor: Zygmunt Bauman
    • Źródło: rozmowa Michała Bilewicza, Krzysztofa Iszkowskiego i Tomasza Ostropolskiego, Handlarze strachu, „Krytyka Polityczna” nr 4, 2003.
  • Prawdziwa utopia to wiara, że mamy ostateczną formułę, dzięki której świat będzie już coraz lepszy, że problem fundamentalny został rozwiązany i do załatwienia mamy tylko różne kwestie praktyczne
    • Autor: Slavoj Żiżek
    • Źródło: Stan realizacji polityki społecznej w XXI wieku, red. Marek Miłek, Grzegorz Wilk-Jakubowski, s. 35.
    • Zobacz też: utopia
  • Śmiano się z encyklopedystów podważających władzę królewską, kpiono z luddystów niszczących maszyny, czartystów mówiących o prawach człowieka, utopijnych socjalistów.(...) Z historii wiemy, iż wiele z utopijnych teorii zaistniało w praktyce, przynosząc trwałe zmiany panującego wcześniej „jedynego porządku społecznego”.
  • Ważna jest istota sprawy, iż ruch antyglobalistyczny rozumie dwie rzeczy: że poważnie trzeba traktować fakt, podany zresztą przez ONZ, iż majątek 358 najbogatszych miliarderów świata wynosi tyle, ile łączne dochody 2,5 miliarda najbiedniejszych, co mówi samo za siebie i prowadzi do sytuacji wybuchowej (...), a po drugie fakt, iż ekologię należy traktować poważnie, bo inaczej wszystkim nam grozi zagłada.
  • Występując przeciw globalizacji, porozumiewają się za pomocą jej sztandarowych produktów – telefonów komórkowych czy Internetu.
  • Zamiast palić komitety, zakładajcie własne.
    • Autor: Jacek Kuroń
    • Źródło: „Zeszyty literackie”, Wydania 87–88, 2004, s. 63.