Andrzej Czesław Klimuszko

polski duchowny

Andrzej Czesław Klimuszko (1905–1980) – polski zakonnik, myśliciel i fitoterapeuta, zielarz.

  • Chcesz być zdrowy, młody, nie stroń nigdy od wody.
  • Człowiek posiada trzy światy: swoje mieszkanie, wnętrze własnej duszy i świat zewnętrzny.
  • Dlaczego człowiek umiera, skoro w jego ogrodzie szałwia rośnie?
  • Jeśli niszczysz żywą przyrodę podkopujesz swą własną egzystencję, albowiem ona nas żywi, leczy i podtrzymuje nasz byt.
  • Jeśli przez ciebie zdrowie zakwita, to cię w swym domu każdy powita.
  • Każda sekunda obdarza ziemię trzema mieszkańcami, ale czy w odpowiednim czasie?
  • Pokarm jest warunkiem życia ludzkiego, ilość i jakość pokarmu warunkuje jego przedłużenie.
  • Tylko w samotności rodzą się wielkie dzieła i nieśmiertelne myśli.