Andriej Sacharow

radziecki fizyk, noblista pokojowy

Andriej Dmitriewicz Sacharow (1921–1989) – rosyjski fizyk jądrowy, dysydent, laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

  • Jako optymista popieram ciągłe poszukiwanie sygnałów wysyłanych przez cywilizacje pozaziemskie w celu nawiązania łączności.
Andriej Sacharow (1989)
  • Przewiduję powstanie uniwersalnego systemu informacji który umożliwi każdemu dostęp w każdym momencie do zawartości każdej książki, magazynu lub jakiegokolwiek faktu. System ten będzie miał osobne mikrokomputery jako terminale, główne punkty kontrolne przepływu informacji, i kanały komunikacyjne na tysiące różnych sposobów od satelitów przez kable aż po linie laserowe. Nawet częściowa realizacja tego systemu częściowo będzie oddziaływała na każdego człowieka, na jego rozrywkę oraz jego intelektualny i emocjonalny rozwój. Ale prawdziwie historyczną rolą tego systemu będzie złamanie granic w wymianie informacji między krajami i ludźmi.
    • Opis: w 1974.
  • Wolność myśli jest jedyną gwarancją obrony przed zakażeniem ludzi masowymi mitami, które za sprawą nieuczciwych hipokrytów i demagogów mogą doprowadzić do krwawej dyktatury.

O Andrieju Sacharowie

edytuj
  • Gdy poruszone zostały sprawy nauki i postępu technicznego, nasz gość (Nikita Chruszczow) z nieukrywaną złością mówił o Akademii Nauk ZSRR. Nie był zadowolony z jej niezależności. Wynikało z tego, że kogoś protegowanego przez KC KPZR nie wybrano do akademii. W tym kontekście pojawiło się nazwisko akademika Sacharowa. Chruszczow mówił, że za skonstruowanie bomby termojądrowej i inne osiągnięcia otrzymał trzy Gwiazdy Bohatera Pracy, tyle co marszałek Żukow za II wojnę światową. I dodał, że teraz protestuje przeciw broni atomowej, ale bombę zrobił, a Kapica odmówił.

Zobacz też

edytuj