Aleksander Baumgardten

polski pisarz

Aleksander Baumgardten (1908–1980) – polski poeta i prozaik.

Grób Aleksandra Baumgardtena na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach