Ślad – pozostałość po czymś.

  • Ażeby po nas zostały jedynie
    Ślady na piasku i kręgi na wodzie.
Ślady stóp na piasku
  • Często trwalszy ślad na piasku niźli życie pełne blasku.
  • Lew idąc zaciera ogonem ślady swych łap, lecz czym zatrzeć ślady ogona?
  • Nie da się kogoś wyprzedzić, jeśli się chodzi jego śladami.
  • Ręce ludzkie są kruche, żyją krótko, ale zostawiają po sobie ślady, które trwają całe lata, a nawet wieki.
  • Wszystkie nasze wysiłki, cierpienia i przyjemności przepadną na zawsze w pustce, nie pozostawiając po sobie żadnych śladów.