Zdanie – wypowiedzenie służące do zakomunikowania jakiejś treści, zadania pytania lub wydania rozkazu.

  • Król nigdy nie zgadza się z twoim zdaniem, to ty zgadzasz się ze zdaniem króla.
    • Opis: markiza Angelika du Plessis-Bellière do Mademoiselle.
    • Źródło: Angelika i król (pol. 1996; fr. Angélique et le Roy, 1959) Anne i Serge Golon.
    • Zob. też: król.
  • Łatwiej jest mieć kilka własnych książek niż jedno własne zdanie.
  • Nawet od najlepszego, cudzego zdania o nas – nasze zdanie jest lepsze.
  • Zdanie nawet najmądrzejszego słonia mniej znaczy dla osiołka niż sąd innego osiołka.