Zaduszki (Dzień Zaduszny) – polski współczesny odpowiednik pogańskiego święta Dziadów. Przypada ono 2 listopada, po dniu Wszystkich Świętych.

 • Papież ani w dzień Wszystkich Świętych, ani w Dzień Zaduszny nie pojawił się u Świętego Piotra ani w kaplicy z powodu pogorszenia, jakiemu w owe dni podlegał; co jednak nie przeszkodziło mu zgoła w wigilię Wszystkich Świętych, w niedzielę, czuwać aż do dwunastej godziny w nocy pospołu z księciem (Cezarem Borgią), który sprowadził do pałacu kurtyzany i całą noc spędzono na tańcach i zabawie.
  • Autor: Francesco Pepi, poseł florencki w Rzymie
  • Opis: w liście z 4 listopada 1501 r. do Silvia Savelliego relacjonując orgię z udziałem pięćdziesięciu kurtyzan, która odbyła się w komnatach papieskich.
  • Źródło: Maria Bellonci, Lukrecja Borgia, tłum. Barbara Sieroszewska, PIW, Warszawa 1988, s. 281.
  • Zobacz też: Aleksander VI
 • Zaduszki (...) ustanowiono w Kościele rzymskokatolickim ku pamięci zmarłych w wierze. To święto opiera się na nauce, że dusze wiernych, którzy przed śmiercią nie zostali oczyszczeni z grzechów powszednich lub nie odpokutowali za dawne wykroczenia, nie mogą dostąpić uszczęśliwiającego widzenia Boga, ale można im pomóc przez modlitwę i ofiarowanie mszy.(...) Niektóre popularne wierzenia związane z Dniem Zadusznym wywodzą się z pogaństwa i sięgają zamierzchłej przeszłości. Dlatego w wielu krajach katolickich mieszkańcy wsi wierzą, że w noc poprzedzającą Zaduszki zmarli wracają do swych dawnych domów i spożywają potrawy przygotowane przez żywych.
  • Źródło: The Encyclopædia Britannica, t. 1, s. 709.

Zobacz też: