Wyznawca – zwolennik kogoś, jakichś poglądów, jakiejś idei bądź teorii, w szczególności: zwolennik jakiegoś systemu religijnego.