Woźny w wersji anime

Woźnypracownik szkoły lub jakiejś innej instytucji, wykonujący prace pomocnicze.