Woźnypracownik szkoły lub jakiejś innej instytucji, wykonujący prace pomocnicze.

Woźna w wersji anime