Woźnypracownik szkoły lub jakiejś innej instytucji, wykonujący prace pomocnicze.

Woźny w wersji anime