Winifred Holtby (1898–1935) – angielska pisarka i dziennikarka.

  • Kiedy osoba, którą się kocha, żyje gdzieś w świecie i ma się dobrze... to tęsknota za nią jest tylko nowym smakiem, przyprawą dla naszego doświadczenia.
  • To, co najbardziej chce się robić, jest tym, co prawdopodobnie jest najbardziej warte robienia.
    • The things that one most wants to do are the things that are probably most worth doing. (ang.)