Wiatrowskaz

urządzenie do wskazywania kierunku wiatru

Wiatrowskaz (anemoskop) – proste mechaniczne urządzenie do wskazywania kierunku wiatru.

Wiatrowskaz na lotnisku