Wegecjusz (385–400) – rzymski uznany pisarz z dziedziny militariów, autor dzieła O sztuce wojskowej.

  • Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny.
    • Qui desiderat pacem, praeparet bellum., spotykane też jako Si vis pacem, para bellum (łac.)
    • Źródło: Epitoma rei militaris (Militarne instytucje Rzymu)
    • Zobacz też: pokój, wojna
  • Wpierw zniszcz kraj wroga, a potem atakuj nieprzyjaciela.