Urok – coś, co wywiera estetyczne odczucia; piękno, czar, powab, wdzięk; też: czary.

  • Istnieją grzechy, których urok tkwi raczej w myśli o nich niż w samym czynie (...)
  • Kobieta musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok.
  • Miłość kpi sobie z rozsądku. I w tym jej urok i piękno.
  • Nauczyłem się kochać tajemniczość. Ona jedna chyba może życie nasze uczynić niezwykłym i cudownym. Najpowszedniejsza rzecz zyskuje urok, gdy się ją zachowuje w tajemnicy.
  • Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka.
  • Nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą.