Wikipedia
Myślnik: pauza: — , półpauza: – , ćwierćpauza: - (dywiz). Gałązka A., Słownik interpunkcyjny, Warszawa 2002


Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy się nie kończy. Stachura
Człowiek we własnym życiu gra zaledwie mały epizod. Lec
Takie widzi świata koło, jakie tępymi zakreśla oczy. Mickiewicz
Uroda kobiety jest formą władzy. Sontag
Zero podniesione do potęgi jest nieobliczalne. Zybura