Tomasz Judym

Tomasz Judym – postać fikcyjna, główny bohater powieści Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego; lekarz żarliwie zaangażowany w misję poprawy warunków bytowych najuboższych warstw społecznych.

Jan Englert – odtwórca roli Tomasza Judyma w filmie Doktor Judym z 1975 (reż. Włodzimierz Haupe)

O Tomaszu JudymieEdytuj

  • Judym związany pochodzeniem z klasą wyzyskiwaną, czujący głęboko jej krzywdę i poniżenie pragnie w imię humanitarnych ideałów walczyć o poprawę jej losu. Wszedłszy jako lekarz w swoje środowisko zawodowe ma nadzieję, że znajdzie w nim oparcie dla wyznawanego przez siebie programu reform społecznych. Pamiętamy, jakie są założenia tego programu. Nie będziemy się tutaj wdawali w ocenianie jego słuszności, gdyż aż nadto widoczne jest dla dzisiejszego czytelnika, że podjęcie akcji, której założeniem byłoby podniesieni higieny i zdrowotności szerokich mas ludności – nie usuwa sprawy wyzysku. Gdy Żeromski kreśli scenę w salonie dra Czernisza, kładzie główny akcent na to, z jaką reakcją spotkał się apel Judyma.