Thomas Stearns Eliot

angielski literat, noblista

Thomas Stearns Eliot (1888–1965) – poeta, dramaturg i eseista, noblista. Urodził się w USA, ale zamieszkał w Anglii i przyjął obywatelstwo brytyjskie.

 • Cykl nieskończony idei i czynu,
Thomas Stearns Eliot (1923)
Nieskończona wynalazczość, nieskończone próby
Tworzą kunszt ruchu, ale nie spoczynku;
Kunszt mowy, ale nie milczenia; (…)
Gdzież jest ten Żywot utracony w życiu?
Gdzie mądrość utracona w kunszcie wiedzy?
Gdzie wiedza utracona pośród wiadomości?
 • The endless cycle of idea and action,
Endless invention, endless experiment,
Brings knowledge of motion, but not of stillness;
Knowledge of speech, but not of silence; (…)
Where is the Life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?
 • Źródło: Choruses from the Rock v. 6–9 & 14–16.
 • Źródło: Chóry z „Opoki”, w: T. S. Eliot, W moim początku jest mój kres, Adam Pomorski (przeł.), Świat Książki, Warszawa 2007, ISBN 9878324706877, s. 181.
 • Czas teraźniejszy i czas przeszły
  Są być może razem w czasie przyszłym,
  A czas przyszły zawiera się w czasie przeszłym.
  (…) To, co być mogło, jest abstrakcją,
  Pozostającą nieustanną możliwością
  Jedynie w świecie spekulacji.
  To, co być mogło i to, co było,
  Zmierza ku jednemu końcowi, który jest zawsze teraz.
  • Źródło: Spalony Norton
 • I tak właśnie kończy się świat. Nie hukiem a skomleniem.
  • This is the way the world ends
   Not with a bang but a whimper.
   (ang.)
  • Źródło: Wydrążeni ludzie
 • Łyżeczkami kawy odmierzyłem życie.
  • I have measured out my life with coffee spoons. (ang.)
  • Źródło: The Love Song of J. Alfred Prufrock, tłum. M. Sprusiński.
 • Najokrutniejszy miesiąc to kwiecień. Wywodzi z nieżywej ziemi łodygi bzu, miesza pamięć i pożądanie, podnieca gnuśne korzenie sypiąc ciepły deszcz.
  • April is the cruellest month, breeding
   Lilacs out of the dead land, mixing
   Memory and desire, stirring
   Dull roots with spring rain. (ang.)
  • Źródło: Ziemia jałowa
  • Zobacz też: kwiecień
 • Niedojrzali poeci imitują, dojrzali kradną.
  • Immature poets imitate, mature poets steal. (ang.)
  • Zobacz też: poeta
 • Piekło to jesteśmy my sami.
  • Źródło: Melania Sobańska-Bondaruk, Stanisław Bogusław Lenard (oprac.), Wiek XX w źródłach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ISBN 8301127104, s. 244.
 • Poezja to przemiana krwi w atrament.
 • Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce się czuć ważnym.
 • Powiecie, żem jest wariat, lecz przysiąc jestem gotów:
  Porządny kot nie mniej niż trzy imiona ma (…)
  Gdyś czasem spostrzegł, że w głębokiej medytacji
  Twój albo inny kot w dal patrzy w zamyśleniu
  To wiedz: ta kontemplacja jest z jednej zawsze racji:
  On myśli, myśli, myśli, myśli o Tamtym swym Imieniu,
  O swym zmyślnym, wymyślnym, przemyślnym, Niedomyślnym,
  Utajonym, niedosięgłym, najbardziej własnym Imieniu.
  • Źródło: Jake Page, Jak koty widzą świat i ludzi?, tłum. A. Nowicki, wyd. Bellona, Warszawa 2010, s. 23.
  • Zobacz też: kot
 • Przebłysk własnej wielkości ujrzałem na chwilę
  I ujrzałem jak odwieczny sługa z chichotem podaje mi płaszcz
  I, krótko mówiąc, mocno się przeraziłem.
  • I have seen the moment of my greatness flicker,
   And I have seen the eternal Footman hold my coat, and snicker
   And in short, I was afraid.
   (ang.)
  • Źródło: Prufrock and Other Observations [w:] Wybór poezji, tłum. W. Dulęba, Wrocław 1990, s. 7.
 • Przemierzyłem swe życie łyżeczką od kawy.
  • I have measured out my life with coffee spoons. (ang.)
  • Źródło: The Love Song of J. Alfred Prufrock, tłum. W. Dulęba.
 • Skrucha wypływa z poznania prawdy.
 • Sztuka żyje z przymusu, a umiera od wolności.
 • Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat i nic. A niech tylko poeta spróbuje wypisać zły czek.
 • Tylko ci, którzy ryzykują pójście za daleko dowiedzą się jak daleko można dojść.
  • Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. (ang.)
 • W minucie znajdzie się czas,
  By postanowić i sprostować
  To, co minuta odmieni.
  • In a minute there is time
   For decisions and revisions which a minute will reverse.
   (ang.)
  • Źródło: Prufrock and Other Observations [w:] Wybór poezji, tłum. W. Dulęba, Wrocław 1990, s. 5.