Teresa Torańska

polska dziennikarka, pisarka

Teresa Sławomira Torańska (1944–2013) – polska dziennikarka i pisarka.

  • Była szalenie despotyczna, narzucająca własną wizję, i też romantyczna, kochliwa. A po wojnie była osobą niespełnioną, stąd różne potrzeby ulepszania życiorysu lub poddawania się tym, którzy dodają.
Teresa Torańska (2005)

O książce Teresy Torańskiej Oni edytuj

  • Należy docenić wszystko to, co zrobiła Teresa Torańska, która jako pierwsza przeprowadziła i opublikowała obszerne wywiady z prominentami z okresu stalinowskiego. Jej książka zawierająca zapis rozmów z Jakubem Bermanem, Leonem Chajnem, Wiktorem Kłosiewiczem, Julią Minc, Edwardem Ochabem, Stefanem Staszewskim i Romanem Werflem, stała się sensacją na skalę międzynarodową i doczekała się wydań w kilkunastu krajach. Dodać należy, że pierwotnie część z tych rozmów była w 1981 r. publikowana na łamach „Polityki”.
  • W czasach, kiedy tak wiele mówi się o śmierci dziennikarstwa, o jego postępującej pauperyzacji, narastającej zawodowej prostytucji i powolnym, acz skutecznym niestety, upadku tego zawodu, kiedy każdy może nazwać siebie „dziennikarzem”, to jest strata potworna. Nieodwracalna. Mam wszystkie jej książki. W jakimś sensie ukształtowała mnie jako obywatela, dzięki jej wywiadom poznałam spory kawał historii Polski... „Oni” to jedna z najważniejszych i najmocniejszych książek, jakie przeczytałam w życiu. Jeśli ktoś umiał robić wywiady, to była właśnie ona. Jej przygotowanie do pracy, etyka, styl pracy i poczucie humoru połączone z dystansem do świata i jego bezbłędną oceną, były legendarne. Odważna. Inteligentna. Bezkompromisowa. Kto teraz będzie dla nas wzorem do naśladowania i będzie uczył dziennikarstwa kolejne pokolenia? Natalia Siwiec z czerwonego dywanu? Strach się bać.
  • Wyjątkowym przedsięwzięciem były rozmowy, jakie w początku lat osiemdziesiątych przeprowadziła z czołowymi działaczami komunistycznymi, rządzącymi w Polsce w pierwszym okresie powojennym, Teresa Torańska. W 1984 r. ukazały się one po raz pierwszy w formie książki pt. Oni, w podziemnym wydawnictwie „Przedświt”, a rok później w emigracyjnym wydawnictwie „Aneks”. Torańska rozmawiała wtedy z: Jakubem Bermanem, Edwardem Ochabem, Wiktorem Kłosiewiczem, Romanem Werflem, Leonem Chajnem, Stefanem Staszewskim i Julią Mincową.