Teodoret z Cyru

grecki pisarz, historyk Kościoła starożytnego, teolog, biskup Cyrrhus

Teodoret z Cyru (ok. 386/393–457/466) – grecko-rzymski pisarz, historyk Kościoła starożytnego, teolog, biskup Cyrrhus, egzegeta i ojciec Kościoła.

  • Doświadczenie uczy nas, że wojna przynosi nam więcej korzyści niż pokój.
    • Źródło: Bruno Dumezil, Chrześcijańskie korzenie Europy, tłum. Piotr Rak, wyd. Marek Derewicki, Warszawa 2008.
    • Zobacz też: pokój, wojna