Teatr Nowy w Łodzi

teatr w Łodzi

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmkałódzki teatr działający od 1949 roku.

  • (...) Teatr Nowy nigdy nie chciał być zwykłą agitką. Jest rzeczą właściwie nie do końca wyjaśnioną, skąd wziął się aż tak wielki jego sukces, nie wyjaśnioną nawet wówczas, gdy pamiętać o wszystkich nakazach i ograniczeniach okresu socrealizmu. Stał się bowiem teatrem potrzebnym i to nie tylko potrzebnym politycznie, a trudno uwierzyć, by entuzjazm, jaki budził, był w całości udany.
    • Autor: Marta Fik
    • Źródło: Teatr Nowy w Łodzi 1949–1979, red.S. Kaszyński, Łódź 1983

Zobacz też: