Tatarzy

grupa etniczna

Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar) – grupa ludów tureckich z Europy Środkowej i Wschodniej oraz środkowej Azji.

  • Już był w pół drogi, kiedy znowu pędzący konny oddział za sobą posłyszał, a byli to Tatarzy: policzki wydęte, oczy małe, wklęsłe, migające spoza płaskiego czoła, czapki kosmate, łuki napięte, strzały zatrute.
  • On (Witold) nie pozwalał nam zapominać o Proroku i obracając nasz wzrok ku świętym miejscom, powtarzaliśmy imię jego, jak imiona kalifów naszych.
    • Opis: cytat z listu Tatarów do Zygmunta I Starego.
    • Źródło: Janusz Tazbir, Dzieje polskiej tolerancji
  • Jasiu, powiesz mamię by przyniosła mi tatara?
    • Franek Danis mówiący do swojego drogiego brata, Jasia.

Zobacz też: