Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) – stowarzyszenie zrzeszające polskich dziennikarzy.