Stefan Morawski

polski filozof, historyk estetyki i profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Stefan Morawski (1921–2004) – polski filozof, historyk estetyki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Estetyka miała notorycznie podnosić do rangi bądź absolutu, bądź naukowo weryfikowalnej, a zarazem uniwersalnej tezy twierdzenia racjonalizujące ograniczony, tj. społecznie i historycznie uwarunkowany smak danej populacji.
    • Źródło: Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki, Kraków 1985, s. 355.
    • Zobacz też: estetyka, sztuka

O Stefanie Morawskim edytuj

  • Błędem było to, że w porę nie ujawniono przed opinią uniwersytecką rzeczywistej nicości naukowej większości matadorów rewizjonizmu i podejrzanej proweniencji ich karier naukowych. (…) Ten błąd jest teraz naprawiany, i to skutecznie.
  • Wiemy, że pewna, w istocie rzeczy nieliczna, lecz skoncentrowana na kilku wydziałach humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego grupa pracowników naukowych ponosi szczególną odpowiedzialność za ostatnie wydarzenia. Ci pracownicy nauki tacy jak profesorowie Brus, Baczko, Morawski, Kołakowski, Bauman, zwalczając od wielu lat politykę naszej partii z pozycji rewizjonistycznych – świadomie i z premedytacją sączyli wrogie poglądy polityczne w umysły powierzonej ich pieczy młodzieży, byli duchowymi inicjatorami wichrzycielskich poczynań.