Stefan Garczyński (wojewoda poznański)

wojewoda poznański i kaliski

Stefan Garczyński (1690–1755) – wojewoda poznański, pisarz i myśliciel polityczny.

  • U dysydentów w dobrym porządku rzeczy małe stają się wielkimi, a u nas katolików największe upadają.
    • Źródło: Janusz Tazbir, Szlaki kultury polskiej, cyt. za: Adam Szostkiewicz, Bóg i wiara albo panorama religijna Rzeczpospolitej, w: „Pomocnik Historyczny”, „Polityka”, wydanie specjalne 4/2011.

Anatomia Rzeczypospolitej Polskiej

edytuj
  • Gdyby miano większe staranie w edukacyi dzieci, byłby kraj obfitszy i bogatszy!
  • Najłatwiej oszukiwać najbardziej kochających. I najpodlej.
  • Uśmiech i humor to znak zwycięskiego górowania nad losem.
  • Wszystkie cnoty, które tylko pod słońcem być mogą, najwięcej fundują się na sprawiedliwości.