Stanisław Ehrlich

polski prawnik

Stanisław Ehrlich (1907–1997) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, teoretyk państwa i prawa, profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Pluralizm nie gwarantuje, oczywiście, optymalnych decyzji centrum systemu, natomiast wytrzebienie pluralizmu "gwarantuje" o wiele gorsze decyzje, niekiedy zagrażające całości systemu. Krótko mówiąc, pluralizm daje możliwość ulepszenia procesu decyzyjnego, pozwala lepiej przewidywać prawdopodobieństwo rozwoju sytuacji w warunkach niepewności charakterystycznej dla wszystkich procesów społecznych, pozwala wreszcie lepiej realizować podjęte decyzje.
    • Źródło: Oblicza pluralizmów, Warszawa 1985, s. 395
  • Rozbudowa i prawidłowe funkcjonowanie instytucji powołanych do kontroli legalności aktów administracyjnych chroni jednostki przed samowolą biurokracji. Ale nawet te gwarancje praworządności nie mogą stanowić antidotum na monopol inicjatywy oficjalnej. Przezwyciężanie biurokracji, aby było skuteczne, wymaga funkcjonowania autonomicznych ciał pośredniczących - także w ustroju socjalistycznym.
    • Źródło: Oblicza pluralizmów, Warszawa 1985, s. 389

O Stanisławie Ehrlichu Edytuj

  • Kaczyński jest uczniem Stanisława Ehrlicha, teoretyka prawa, który w pierwszym okresie PRL był bardzo mocno związany z nurtem stalinowskim. Ehrlich uważał, że klasa robotniczo-chłopska musi tworzyć polityczny ośrodek decyzyjny niezależny od państwa. Echa tej myśli powtarzały się potem przez lata w wypowiedziach Kaczyńskiego i w przygotowanym przez PiS w 2011 roku „raporcie o stanie państwa”. Zawsze marzył, by ustawić się poza strukturą państwa.