Slang

słownictwo używane przez wyodrębnioną grupę ludzi w określonym kontekście komunikatywnym

Slang (język specjalny, argot, gwara środowiskowa) – swoista odmiana potocznego języka ogólnonarodowego oparta na odrębności środowiskowej.

  • Slang to sposób mówienia charakterystyczny dla danej grupy społecznej. Zamknięte środowiska mają tendencję do posługiwania się własnym, utajnionym językiem.
    • Autor: Halina Satkiewicz
    • Źródło: Anna Zdolińska, Rozmowy slangiem, „Cogito” nr 8/2000, s. 18.
  • Slang zubaża język, jeśli staje się jedynym sposobem mówienia, jeśli ktoś nie umie wyjść poza jego zakres. (…) Ważne jest wzbogacanie języka. (…) Język ma być sprawny na różne okazje.
    • Autor: Halina Satkiewicz
    • Źródło: Anna Zdolińska, Rozmowy slangiem, „Cogito” nr 8/2000, s. 20.