Język potoczny

styl funkcjonalny języka stosowany do swobodnych kontaktów językowych

Język potoczny – forma posługiwania się językiem służąca bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej i przeważnie niezapisywana.

  • W mowie potocznej przejawiają się wszystkie ludzkie temperamenty, wady i cnoty, zawody, ułomności, dziwactwa.
    • Autor: Jan Parandowski, Alchemia słowa, wyd. Czytelnik, Warszawa 1986, s. 201.