Środowisko – zespół różnorodnych czynników działających na organizm.

  • Myśl globalnie. Postępuj życzliwie.
    • Autor: Todd Murphy
  • Po jednych odwiedzinach kogoś z przestrzeni kosmicznej, odwiedzający powiedziałby najprawdopodobniej „Chcę się widzieć z dyrektorem”.
    • After one look at this planet any visitor from outer space would say "I want to see the manager". (ang.)
    • Autor: William S. Burroughs