Rudolf Meidner (1914-2005) – szwedzki ekonomista, wraz z Göstą Rehnem współtwórca ekonomicznej podstawy dla szwedzkiego państwa opiekuńczego.

  • Szwedzki model to dla mnie dwa główne cele – pełne zatrudnienie i równość – oraz korzystanie z instrumentów politycznych wspierających zatrudnienie i stabilność cen, aktywna polityka na rynku pracy, państwo opiekuńcze i solidarna negocjacja płac.
    Warunkiem jego sukcesu jest silny ruch pracowniczy.
    • Źródło: Lennart Erixon, The 'Third Way' Revisited: A Revaluation of the Swedish Model in Light of Modern Economics, Uppsala Universitet, Uppsala 2000, s. 82.
    • Zobacz też: praca, równość