Robert Hofstadter

amerykański fizyk, noblista

Robert Hofstadter (1915–1990) – amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

  • Oczywiście nie jestem w stanie zrozumieć wszystkiego. W istocie jestem w stanie pojąć i zrozumieć tylko kilka rzeczy, ale zawsze kiedy próbowałem cokolwiek zrozumieć, starałem się jak najszybciej dotrzeć do istoty problemu. Niektórzy uważają, że pytania o podstawowe rzeczy, zjawiska czy zasady są proste, bo dotyczą spraw, które uznaje się za oczywiste. Zawsze jednak interesowało mnie, czy to, co oczywiste, jest również prawdziwe.
    • Źródło: Fizyka i prawda. Rozmowa z Robertem Hofstadterem, w: Wiktor Osiatyński, Poznać świat. Rozmowy o nauce, Czytelnik, Warszawa 1989, ISBN 8307015731, s. 36.
  • Przyjęcie przypadku lub przyczynowości jako nadrzędnej zasady stanowi podstawową różnicę filozoficzną między dwiema grupami współczesnych myślicieli, i to nie tylko fizyków.
  • W młodości inspirowały mnie badania takich ludzi, jak Rutherford, Skłodowska-Curie czy Einstein. Wszyscy oni zajmowali się podstawowymi prawami fizyki, niejako fundamentami, na których wznosi się cały gmach. Toteż i mnie zainteresowały te sprawy. Pociągała mnie także matematyka oraz czysto logiczne przyczyny istnienia rzeczy i zjawisk. To ukierunkowało moją ciekawość.
    • Źródło: Fizyka i prawda. Rozmowa z Robertem Hofstadterem, w: Wiktor Osiatyński, Poznać świat. Rozmowy o nauce, op. cit., s. 36.