Restauracja

zakłady, takie jak restauracje, stołówki, szkoły, szpitale i przedsiębiorstwa świadczące usługi gastronomiczne, w których przygotowuje się żywność gotową do spożycia przez konsumenta finalnego
Wnętrze krakowskiej restauracji

Restauracja – zakład gastronomiczny z obsługą kelnerską, którego głównym celem jest żywienie konsumenta.

  • Dobrze jest mieć własne restauracje. Przynajmniej wiem, że są miejsca, z których nikt mnie nie wyrzuci!
    • Autor: Robert De Niro
    • Źródło: Maria Wielechowska, Robert De Niro. Gangster z Nowego Jorku, „To i Owo” nr 27, 2 lipca 2013, s. 5.

Zobacz też: