Rabin

funkcja religijna w judaizmie

Rabin – przełożony gminy żydowskiej, uczony w prawie żydowskim.

  • Gdy rabin spowinowaca się z łaziennym, to łazienny uważa się za rabina.

Zobacz też: