Pyrrusowe zwycięstwo

Pyrrusowe zwycięstwozwycięstwo osiągnięte nadmiernym kosztem, np. z dużymi stratami w ludziach i sprzęcie wojennym, które są nieproporcjonalne do osiągniętych efektów.

Pyrrus