Przysłowia brazylijskie

lista w projekcie Wikimedia

Brazyliapaństwo Ameryki Południowej.

  • Nawet miękka woda twardą przebije skałę, gdy kuć w nią będzie kropla po kropli.
    • Źródło: Tadeusz Dworecki, Zmagania polonijne w Brazylii 2. Pamiętniki brazylijskie, Akademia Teologii Katolickiej, 1980, s. 112.
    • Zobacz też: kropla, skała, woda
  • Ubogi jest stół biedaka, ale płodne jest jego łoże.
    • Źródło: Andrzej Jeżewski, Warszawa na starej fotografii, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1960, s. 40.
    • Zobacz też: biedak