Kropla – niewielka ilość płynu utrzymująca formę kulistą.

  • Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy.
Spadająca kropla
  • Jedna kropla miłości jest więcej warta niż ocean dobrych chęci i rozumu.
  • Jeśli jedna kropla powiedziałaby: „nie jestem potrzebna”, nie byłoby oceanu.
  • Kropla drąży skałę.
  • Kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstym padaniem.
  • Tajemnica szczęścia ukryta jest w tym, by widzieć wszystkie cuda świata i nigdy nie zapomnieć o dwóch kroplach oliwy na łyżce.
  • Temu, kto ofiarował ci kroplę wody, zapłać niewysychającym nigdy źródełkiem.