Przepowiednia – wypowiedź o wydarzeniach, które mają nastąpić, określająca ich szczegóły.

 • A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie.
 • Dlatego Pan sam da wam znak:
  Oto Panna pocznie i porodzi Syna,
  i nazwie Go imieniem Emmanuel.
  Śmietanę i miód spożywać będzie,
  aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro.
 • Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.
 • Niedaleko zatoki i w dwóch miastach pojawią się niewidzialne dotąd plagi – głód, zaraza, które zostały zrzucone przez żelazo, będą prosić nieśmiertelnego Boga o pomoc.
 • Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.
 • Owego dnia to się stanie:
  Pan podniesie po raz drugi rękę,
  aby wykupić Resztę swego ludu,
  która ocaleje, z Asyrii i z Egiptu,
  z Patros i z Kusz, z Elamu i Szinearu,
  z Chamat i z wysp na morzu.
  Podniesie znak dla pogan
  i zgromadzi wygnańców Izraela;
  pozbiera rozproszonych z Judy
  z czterech stron świata.
 • Podczas ostatnich prześladowań Świętego Kościoła rzymskiego, rządzić będzie Piotr Rzymianin, który przyniesie swemu stadu wiele zmartwień. Potem miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone, straszliwy sędzia będzie sądził ludzi.
 • „Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić”; potem dodał: „Tak liczne będzie twoje potomstwo”.
 • Tak mówi Pan: O północy przejdę przez Egipt. I pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest zajęta przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła.
 • W owym dniu zagwiżdże Pan na muchy
  przy końcu odnóg nilowych w Egipcie
  i na pszczoły w ziemi asyryjskiej.
  I przylecą, i wszystkie razem obsiądą
  parowy potoków i rozpadliny skalne,
  każdy krzak kolczasty i wszystkie pastwiska.
 • W pocie więc oblicza twego
  będziesz musiał zdobywać pożywienie,
  póki nie wrócisz do ziemi,
  z której zostałeś wzięty;
  bo prochem jesteś
  i w proch się obrócisz!
 • W roku 1999, w siódmym miesiącu, zstąpi z nieba wielki i straszliwy monarcha, aby wskrzesić wielkiego króla Hunów. Przed i po przyjściu Mars panować będzie szczęśliwie.
 • Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę,
  pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej:
  ono zmiażdży ci głowę,
  a ty zmiażdżysz mu piętę.
 • Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,
  pantera z koźlęciem razem leżeć będą,
  cielę i lew paść się będą społem
  i mały chłopiec będzie je poganiał.
  Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie,
  młode ich razem będą legały.
  Lew też jak wół będzie jadał słomę.
  Niemowlę igrać będzie na norze kobry,
  dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.
 • Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony
 • Z powodu śmierci bardzo starego papieża wybrany zostanie Rzymianin w bardzo dobrym wieku. Będzie się o nim mówiło, że osłabi Tron Piotrowy, jednak będzie długo dzierżył w bólu.
 • Zło zostanie naprawione,
  Gdy w tę Aslan przyjdzie stronę;
  A gdy głośno on zaryczy,
  Znikną smutki i gorycze;
  A gdy zębem wkoło błyśnie,
  Zimę nagła śmierć uściśnie,
  A gdy grzywą złotą wstrząśnie
  Da początek wiecznej wiośnie.

O przepowiedniach edytuj

 • Wszystkie przyzwoite przepowiednie są do rymu.
 • Żydzi neofici umieli wszędzie dojrzeć w Starym Testamencie związek z życiem Jezusa i przepowiednię, która właśnie jego dotyczyła, a kto czytał i rozumiał Stary Testament inaczej, ten był zaślepiony. Podobnie ustęp z Jeremiasza XXXI 15 znalazł zastosowanie do opowiedzianej tu rzezi niewiniątek. Widać, że opowiadań tych i miejsc ze Starego Testamentu nie gromadził tu historyk ani filolog, tylko człowiek czytający pisma proroków i Psalmy po swojemu, opanowany jedną myślą nieodpartą, że tam wszędzie chodziło o Jezusa. Nawet, kiedy mówiło się o czym innym. Stąd nieodparte poczucie ukrytego związku między brzmieniem cytat starotestamentowych a szczegółami z życia Jezusa.