Przegląd Polski

czasopismo

Przegląd Polski – miesięcznik poświęcony nauce i literaturze wydawany w latach 1866–1914 w Krakowie.

  • Było niepospolicie redagowanym [pismem], i że więcej warte pod względem intelektualnym, jak publiczność, która go czytała, a raczej nie czytała.(...) Społeczeństwo tutejsze nie dorosło jeszcze do publikacji poważniejszych.
    • Autor: Stanisław Koźmian
    • Źródło: Sylwester Dziki, Profesorowie Almae Matris jako redaktorzy, wydawcy i dziennikarze (6), „Alma Mater” nr 110–111, styczeń-luty 2009, s. 70.
  • Liczył zaledwie parę lat życia, kiedy jego młodzi wówczas założyciele weszli w skład Uniwersytetu [Jagiellońskiego]. Szujski był jego, jak Uniwersytetu, czołem i chlubą do śmierci. W nim ogłaszał najgłębsze, najżywotniejsze swoje myśli o teraźniejszości. W nim niejedną ze swoich najznakomitszych prac nad przeszłością narodu, w nim niektóre dramata, w nim przekłady z Eschyla i Calderona.